Tuindienst

De tuindienst wordt door leden uitgevoerd om het onderhoud in al zijn facetten op een zo gunstig mogelijke financiële basis te doen. De tuindiensten worden uitgevoerd op zaterdagen in maart t/m september van 9.00 – 12.00 uur. Om 10. 15 uur is er een gezellige koffiepauze om het een en ander te bespreken en elkaar beter te leren kennen. Er is 1 maand zomervakantie. Bij slecht weer dient men wel te komen, om na overleg te besluiten of de tuindienst al dan niet doorgaat.

Voor het indelen van de werkploegen wordt aan het begin van het jaar gevraagd of elk lid  drie data wil opgeven waarop hij of zij zou kunnen. Elk lid wordt vervolgens twee keer per jaar ingedeeld voor de tuindienst. Het rooster wordt verzonden per mail of post, en is ook te vinden op de site. Deze pagina is beveiligd met een inlogcode die u kunt vinden op de rekening (die u ontvangt na de jaarlijkse algemene ledenvergadering in februari). Eventuele roosterwijzigingen kunt u ook op deze pagina nalezen. Bij het opgeven van mogelijke data is het belangrijk rekening te houden met nog te boeken of al geboekte vakanties buiten de vakantiemaand van de EAV.

Bent u onverwachts verhinderd, dan  wordt van u verwacht dat u zich zo spoedig mogelijk afmeldt. Tot vrijdagavond 21.00 uur kan dit via de mail. Mocht u ziek uit bed komen, dan kunt u zich telefonisch afmelden: 06-12354383. Komt u niet op de aangegeven datum, dan wordt u na overleg ingedeeld voor een andere datum.

Ontheffing van de tuindienst wordt verleend aan bestuurs- en commissieleden. Leden van 70 jaar en ouder hoeven geen tuindienst meer te doen, leden van 65 – 70 jaar worden één keer per jaar ingedeeld.

Voor afmelden en andere vragen kunt u contact opnemen met de tuincommissie via de Contactpagina