Vacatures

Als het gaat om specifieke functies voor vrijwilligers, worden die hier vermeld. Het takenpakket willen we per functie zo klein mogelijk houden omdat het gaat om vrijwilligerswerk. Mocht u zich geroepen voelen als vrijwilliger, dan kunt u zich altijd aanmelden via het contactformulier

Voorbeelden van werkzaamheden die regelmatig terugkeren zijn:

    • bezorgen van nieuwsbrieven en post;
    • plaatsen binnen het bestuur en commissieleden;
    • onderhoud van gebouwen;
    • begeleiding van stagiaires in het kader van een maatschappelijke stage;
    • overige talenten waar de vereniging baat bij zou kunnen hebben.